The one question every aspiring leader needs to ask | Constance Hockaday

Jak wygląda przywództwo włączające? Artystka i stypendystka TED, Constance Hockaday, opowiada, jak kapitan transatlantyckiej społeczności nauczył ją, jak wyrażać swoje nadzieje i pragnienia, inspirując wizję możliwości na przyszłość. Hockaday wzywa mentorów na całym świecie do przyspieszenia i zaprasza aspirujących liderów do odpowiedzi na jedno kluczowe pytanie, aby odblokować swoją niezależność i władzę.

TAG

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *